:: Здравни проучвания и публикации

Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
   Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации) е практическото ръководство, разработено от Европейския център за предпазване и контрол на заболяванията (ECDC), което предлага подходи за повишаване на броя на детските имунизации при работата с различни групи родители. Ръководството е насочено към здравни работници (общопрактикуващи лекари, педиатри и други) и здравни медиатори. Към ръководството е разработена презентация, която на достъпен език дава отговори на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с имунизациите, ваксините, рисковете и ползите от тяхното прилагане. Ръководството е културно адаптирано за използване в България по съвместен проект на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и Националния център по заразни и паразитни болести в партньорство с World Health Communication Associates и финансиране от ECDC. 

Ръководство:Презентация: 


 Презентация-България.pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
» Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
» Репродуктивни нагласи и поведение в България
» Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
» ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net