:: Здравни проучвания и публикации

ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ


 Prouchvane 2001 zdravni problemi na romite.pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
» Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
» Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
» Репродуктивни нагласи и поведение в България
» Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net