:: Закони и Правилници

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2008 г.

http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=800&h=570
 

Още в Закони и Правилници:

» Закон за закрила на детето
» Закон за семейни помощи за деца
» Закон за интеграция на хората с увреждания
» Закон за социално подпомагане
» Закон за лицата и семейството
» Закон за защита срещу домашното насилие
» Закон за защита от дискриминация
» Закон за защита на личните данни
» Закон за българските документи за самоличност
» Закон за ветераните от войните


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net