:: ROMA MATRIX

ROMA MATRIX - Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобията
През април 2013 Националната Мрежа на Здравните Медиатори стартира реализацията на проект ROMA MATRIX (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia). НМЗМ е част от партньорство между 19 организации от 10 европейски страни. Целите на проекта ROMA MATRIX са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net