:: Да поговорим за предпазване от болести

Да поговорим за предпазване от болести
В периода октомври 2012 - юни 2014 г. Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” в партньорство с Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) реализираха проект“Да
поговорим за предпазване от болести”,финансиран от Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC).
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net