:: ФАР 2001

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ по проект “Осигуряване достъп на малцинствата до здравеопазване”
През периода от 1 декември 2003 до 30 октомври 2004 Консорциум от четири организации - Институт “Отворено общество” – София, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Фондация здравни проблеми на малцинствата, Балканска фондация за междукултурно образование и разбирателство “Дайвърсити” работи по проект “Осигуряване достъп на малцинствата до здравеопазване”, компонент разработване на обучителни програми и провеждане на серия обучения за здравни медиатори, общопрактикуващи лекари и медицински сестри от 15 града.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net